Szkło ochronne img
Projekt - Fundusze europejskie


Teren firmy Węgier Glass przed rozpoczęciem budowy (2016):

Węgier Glass - dokumentacja foto - przed budową
Projekt - Fundusze europejskie

Tytuł projektu

Wdrożenie własnych rozwiązań technologicznych i produktowych w zakresie kształtowania i obróbki szkła dla różnych gałęzi przemysłu

Cel projektu

Celem realizacji projektu inwestycyjnego jest wdrożenie wyników badań innowacyjnego procesu technologicznego i uzyskanie innowacyjnych produktów w zakresie szkła dla przemysłu.

Cele szczegółowe projektu:
  1. Wdrożenie własnych wyników B+R do własnej działalności gospodarczej, - Wdrożenie nowej technologii produkcji opartej na własnej wypracowanej wiedzy technicznej i skonstruowanych urządzeniach dla których zostały zgłoszone wzory użytkowe i przemysłowe.
  2. Uruchomienie produkcji nowych wyrobów opartych na własnych rozwiązaniach – Uruchomienie procesu produkcyjnego na 3 liniach produkcyjnych według własnych wyników badań w konsekwencji uzyskanie 3 nowych produktów o cechach i paramentach znacznie ulepszonych w stosunku do tych które są na rynku krajowym i europejskim.
Przedstawione cele wpisują się w zakres Osi Priorytetowej 1 działania 1.5. oraz poddziałanie 1.5.1

Planowane efekty

Efektem wdrożenia Programu Rozwoju Innowacji (PRI) powinno być podniesienie innowacyjności i konkurencyjności regionu poprzez rozwój nowych przewag w ramach wybranych obszarów inteligentnej specjalizacji regionu. Będą one osiągnięte zarówno poprzez zwiększanie wartości dodanej w sektorach tradycyjnie obecnych w regionie, jak i inwestycje w rozwój nowych, innowacyjnych i dynamicznie rozwijających się branż. Jednym z głównych problemów wymienionych w PRI jest niski poziom innowacji przy wysokim poziomie przedsiębiorczości. Firma na bazie własnych wyników badań, będzie wdrażać innowacje technologiczną i produktową co wpisuje się w cel operacyjny nr 3 „zwiększenie inwestycji w innowacje” oraz działanie nr 2 „wsparcie inwestycji przedsiębiorstw w działalność innowacyjną”. Dodatkowo działalność jest prowadzona pod sekcją C dział 23 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, która została wskazana w tabeli nr 2 „Bilans kluczowych branż regionalnych województwa lubuskiego na podstawie analiz ilościowych ” str. 51 Programu Rozwoju Innowacji.

Wartość projektu

3 248 430,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich

1 461 850,00 zł
Nextreme - wkrótce

Projekt - Fundusze europejskie
Opis
projektu
Zamówienia
/ Zapytania o cenę
Szkło do drukarki 3D - heatbed, szkło jest jednym z możliwych materiałów do budowy platformy w drukarkach 3D. Podajemy dane techniczne szkła PLANIMAX:
  • dostępna grubość 3-8mm
  • temperatura pracy powyżej 250oC
  • krawędź płaska polerowana
  • dokładność wymiaru platformy +/-0,3mm
  • płaskość 70-200mikrometrów w zależności od rozmiary platformy
  • twardość wg. Knoop - 480

Szklana platforma drukarki 3D, szyba do drukarki 3D
Szklana platforma drukarki 3D, szyba do drukarki 3D
Nasze atuty
Jakość Węgier Glass
Profil technologiczny - Węgier Glass
Normy w Węgier Glass
Umiejętności
Badania w Węgier Glass
O szkle wiemy
więcej niż myślisz...
cert01cert02

Newsletter

Chcesz być informowany o nowościach i promocjach przygotowanych przez Węgier Glass?

probowki.com.pl wykorzystuje cookies w celu zapewnienia jak najlepszej obsługi. Jeśli będziesz kontynuować przeglądanie strony, zgadzasz się na wykorzystanie cookies.

  
Akceptuję cookies na tej stronie